Jesteśmy członkiem KPF

Dom Finansowy QS czuje się odpowiedzialny za stan i rozwój branży usług finansowych. Dlatego od lipca 2002 roku jest jednym z członków założycieli Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związku Pracodawców, który zrzesza firmy z kilku sektorów rynku finansowego, w tym: banki, pośredników i doradców finansowych, podmioty z sektora zarządzania wierzytelnościami oraz pożyczkowego, zarządzania informacją gospodarczą, ubezpieczeń oferujących tzw. odwróconą hipotekę.

Misją KPF jest wyznaczanie wysokich standardów postępowania we wszystkich relacjach z klientami i kontrahentami oraz nadzorowanie stosowania się do nich przez przedsiębiorstwa finansowe.

Standardy etycznego postępowania w praktyce biznesowej formułują Zasady Dobrych Praktyk KPF, których stosowanie przez podmioty, skupione w KPF monitoruje Komisja Etyki i weryfikuje obligatoryjny coroczny audyt etyczny. Pomyślne przejście procedury audytu honorowane jest Certyfikatem Etycznym. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, jako jedyna organizacja samorządu pracodawców wprowadziła obowiązek poddawania się audytowi.

Strona KPF
Zasady Dobrych Praktyk