Czas studiowania wiąże się z wydatkami, szczególnie w przypadku osób, które wybierają uczelnię poza stałym miejscem zamieszkania. Dlatego ważne jest finansowe zabezpieczenie na ten okres. Kredyt studencki stanowi opcję, którą z pewnością warto rozważyć. Jakie warunki trzeba spełnić, aby go uzyskać? Dlaczego opłaca się z niego skorzystać?

Kredyt studencki – co to jest i na co można go przeznaczyć?

Utrzymanie i inne wydatki w okresie studiów można sfinansować zaciągając kredyt studencki, który jest zdecydowanie bardziej opłacalny niż kredyt konsumencki. Dzieje się tak dlatego, że państwo w znacznej mierze dotuje odsetki kredytu studenckiego. Dzięki temu koszty pożyczki są bardzo niskie. Nawet, jeżeli pieniądze nie są potrzebne na utrzymanie, warto zastanowić się nad zaciągnięciem takiego kredytu, aby uzyskane w ten sposób środki odłożyć lub zainwestować. Oprocentowanie kredytu studenckiego wynosi aktualnie 0,875% – jest to połowa stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego równej 1,75%. W praktyce oznacza to, że środki z kredytu studenckiego, które można przeznaczyć na dowolny cel uzyskuje się niemal za darmo.

Kto może ubiegać się o kredyt studencki?

Prawo do kredytu studenckiego mają wszyscy studenci uczelni publicznych i niepublicznych, podejmujący naukę w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym pod warunkiem, że rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25. roku życia. Z przywileju mogą korzystać również studenci studiów doktoranckich. Celem kredytu studenckiego jest zapewnienie wsparcia finansowego osobom z mniej zamożnych rodzin, aby umożliwić im dalszą edukację i uzyskanie pożądanego zawodu. Każdego roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego określa maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta, która nie może zostać przekroczona, aby istniała możliwość otrzymania kredytu. W roku akademickim 2018/2019 jest to kwota 2500 zł netto na osobę.

Jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać kredyt studencki?

Aby dostać kredyt studencki, należy złożyć wniosek w banku i dołączyć do niego zaświadczenie o dochodach w rodzinie. Termin składania wniosku to 15 lipca – 20 października każdego roku. Niezbędne jest również zaświadczenie szkoły wyższej potwierdzające status studenta lub informujące o udziale w procesie rekrutacji na uczelnię. Jeżeli jesteś w trakcie rekrutacji, status studenta trzeba potwierdzić w momencie podpisywania umowy. Ponadto należy dołączyć dokumenty wskazane przez bank, które służą do oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłaty kredytu. W przypadku studentów wymagane jest zaświadczenie od poręczyciela. Informacje o niezbędnych dokumentach są dostępne w bankach, które udzielają kredytu.

Poręczenie – zabezpieczenie kredytu studenckiego

Chociaż kredyt studencki nie wiąże się z wysokim odsetkami, bank wymaga potwierdzenia, że zostanie spłacony, dlatego w celu uzyskania zwrotnej pomocy finansowej wymagane jest poręczenie innej osoby. W razie braku możliwości spłaty zobowiązania przez osobę zaciągającą kredyt, zostaje nią obciążony poręczyciel lub poręczyciele, jeżeli kilka osób zostanie wskazanych. Poręczycielami kredytu studenckiego mogą być rodzice, starsze rodzeństwo lub inne osoby z rodziny, ale także osoby niespokrewnione. Jeżeli z jakiś przyczyn student nie ma osób, które mogłyby poręczyć jego kredyt studencki, wówczas może starać się o poręczenie w Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR jest podmiotem oferującym poręczenia wyłącznie studentom zamieszkującym obszary wiejskie. Warto zapoznać się z warunkami poręczeń wymienionych instytucji na obecny rok:

• Bank Gospodarstwa Krajowego poręcza kredyt studencki w następujący sposób:

 niezależnie od dochodu otrzymują poręczenie na 100% kwoty kredytu studenci pozbawieni opieki rodzicielskiej;
 poręczenie na 100% kwoty kredytu otrzymują studenci z dochodem na osobę w rodzinie nieprzekraczającym 1500 zł;
 studenci z dochodem na osobę w rodzinie nieprzekraczającym 2000 zł otrzymują poręczenie na 90% kwoty kredytu.

• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewnia poręczenia na poniższych zasadach:

 studenci, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł mogą uzyskać poręczenie do 100% kwoty kredytu;
 pozostali studenci mogą uzyskać poręczenie do 80% kwoty kredytu.

Czas kredytowania i przyznawana kwota

Studenci mają szansę otrzymać kredyt na czas studiów, ale okres kredytowania nie będzie dłuższy niż sześć lat. Dla doktorantów istnieje opcja przedłużenia go o kolejne cztery lata. W każdym przypadku kredyt studencki otrzymuje się w miesięcznych ratach, ale należy pamiętać, że przez okres wakacji pieniądze z kredytu nie są wypłacane. W każdym roku akademickim raty kredytu studenci otrzymują przez maksymalnie 10 miesięcy. Kredytu nie dostaje się również w przypadku urlopu spowodowanego problemami zdrowotnymi lub innymi zdarzeniami losowymi. Standardowa kwota wypłacana co miesiąc wynosi 600 zł. Dostępne są również opcje podwyższenia jej do 800 zł albo nawet 1000 zł. Można ją również obniżyć do 400 zł. W każdym momencie istnieje możliwość zmiany otrzymywanej kwoty.

Potwierdzenie statusu studenta

Raz przyznany kredyt jest wypłacany systematycznie. Każdy student powinien jednak regularnie przedstawiać bankowi ważną legitymację studencką. Potwierdzenie statusu studenta należy dokonać między 31 marca a 31 października. Jeżeli student nie przedstawi legitymacji w odpowiednim czasie, bank zawiesi wypłacanie środków. Może zostać wznowione w kolejnym miesiącu, gdy formalność zostanie dopełniona.

Warunki spłaty kredytu

Każdy student zastanawiający się nad skorzystaniem z kredytu na specjalnych warunkach zadaje pytanie, kiedy będzie trzeba zacząć go spłacać. Jeżeli dojdzie do przerwania toku studiów, wówczas rozpoczęcie spłaty przypada na pierwszy miesiąc po terminie, w którym powinna zostać przedstawiona bankowi ważna legitymacja studencka. W przypadku planowego terminu ukończenia studiów spłatę rozpoczyna się po dwóch latach od tego momentu. Przez cały okres studiów, jak i przez dwa lata po ich zakończeniu kredytobiorca nie spłaca odsetek. Odsetki finansuje Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Ich spłata rozpoczyna się dopiero wraz z rozpoczęciem regulowania należności względem banku. Aktualnie wysokość odsetek jest równa 1,75%. Kredyt studencki spłaca się w ratach przez okres dwukrotnie dłuższy niż wynosił czas kredytowania, tzn. jeżeli student był kredytowany przez cztery lata, zobowiązania będzie spłacał przez osiem lat. Istnieje również możliwość ubiegania się o umorzenie części kredytu. Prawo to przysługuje absolwentom z najlepszymi wynikami nauczania.

Dlaczego warto zdecydować się na kredyt studencki?

Procedura uzyskania kredytu studenckiego nie jest skomplikowana. Szanse na jego przyznanie ma wiele osób. Na dodatek istnieje sporo powodów, dla których warto się o niego ubiegać. Oto one.

Koszty kredytu częściowo pokrywa państwo. Kredyt studencki stanowi najtańszy kredyt ze wszystkich dostępnych na rynku ofert kredytowych i może być niezastąpionym wsparciem dla osób studiujących.

Kredyt studencki zabezpiecza przynajmniej częściowo wydatki związane ze studiami. Jest to szczególnie istotne, gdy tryb zajęć uniemożliwia podjęcie pracy zarobkowej.

Kredyt studencki gwarantuje stabilizację i daje poczucie bezpieczeństwa.
Kredyt studencki to doskonały sposób na sfinansowanie nieprzewidzianych wydatków związanych z edukacją, takich jak np. konieczność zakupu komputera, programów graficznych lub innych materiałów edukacyjnych. Środki z kredytu można wykorzystać na opłatę dodatkowych kursów i szkoleń. Otrzymywanych pieniędzy nie trzeba systematycznie wydawać, można je kumulować np. na koncie oszczędnościowym i korzystać z nich w sytuacjach kryzysowych.

Kredyt studencki pozwala czuć się niezależnym.
W czasie studiów wiele osób jeszcze nie pracuje, ale równocześnie wkracza już w dorosłe życie i potrzebuje finansowej niezależności, aby móc decydować o sobie. Kredyt studencki stanowi dobry wybór, który pozwoli na dobre poczuć się samodzielnym. Jednocześnie daje możliwość nauczenia się zarządzania własnymi środkami pieniężnymi.

Kredyt studencki można także przeznaczyć na inwestycje. Nikt nie musi raportować bankowi, na co przeznacza pożyczone pieniądze. Można więc zastanowić się nad możliwościami inwestycji, co uczy przedsiębiorczości i może okazać się opłacalne. Można spróbować swoich sił na przykład w inwestowaniu na giełdzie.

Kredyt studencki może pokryć koszty związane z zagranicznymi wymianami i programami studenckimi.

Jednym z najpopularniejszych programów zagranicznej wymiany studentów jest Erasmus. Uczelnie proponują również inne możliwości rozwoju i poszerzania wiedzy poprzez wyjazdy naukowe. Niestety ich koszty nie są w pełni pokrywane z unijnych grantów ani innych źródeł finansowania i powstałe różnice studenci muszą opłacić sami. Pieniądze z kredytu studenckiego mogą uzupełnić brakujące fundusze.

Warto podkreślić, że żaden kredyt konsumpcyjny nie jest tak opłacalny jak kredyt studencki. Dlatego każdy, komu brakuje pieniędzy na czas nauki w szkole wyższej powinien wziąć pod uwagę zaciągnięcie kredytu.

Domowy budżet – jak skutecznie nim zarządzać?

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki - więcej informacjiZamknij