Aktualne oferty pracy

Doradca Klienta w Placówce Franczyzowej
 • LUBISZ KONTAKT Z LUDŹMI?
 • CHĘTNIE POMAGASZ INNYM?
 • SZYBKO SIĘ UCZYSZ?
 • KRĘCI CIĘ BRANŻA FINANSOWA?

APLIKUJ DO NAS!

Zakres obowiązków:

 • telefoniczny kontakt z Klientem
 • aktywne pozyskiwanie Klientów, również w formie telemarketingu
 • sprzedaż produktów bankowych i ubezpieczeniowych w obszarze klientów biznesowych i detalicznych
 • realizacja zadań sprzedażowych
 • inicjowanie działań wspierających sprzedaż, w tym marketing bezpośredni
 • pozyskiwanie i profesjonalna obsługa klientów
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy

Oczekujemy:

 • wysokiej kultury osobistej
 • komunikatywności
 • znajomości obsługi komputera i programów biurowych
 • zaangażowania w realizowaniu celów sprzedażowych, ambicji
 • doświadczenia w obsłudze klienta
 • mile widziane doświadczenie w sprzedaży usług finansowych

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • szerokie możliwości rozwoju oraz uczestnictwa w licznych szkoleniach
 • atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od osiąganych wyników
 • możliwość uzyskiwania dodatkowych benefitów
 • zdobywanie doświadczenia w dużej instytucji finansowej
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

doradca w placówce franczyzowej

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dom Finansowy QS S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Chłopskiej 53, wpisana/ny do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ pod numerem KRS 566024 (dalej jako Administrator). Administrator dostępny jest również pod adresem e-mail info@dfqs.pl oraz telefonem 58 766 86 86.
Inspektor ochrony danych w przedsiębiorstwie Administratora dostępny jest pod adresem korespondencyjnym: 80-350 Gdańsk, ul. Chłopska 53, a także pod adresem e-mail iod@dfqs.pl oraz telefonem 58 766 86 04.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy będącej podstawą Twojego zatrudnienia – rekrutacja (art.6 ust.1 lit.b RODO); Twoje dane osobowe są również przetwarzane dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art.6 ust.1 lit.f RODO), a mianowicie ochrona przed twoimi roszczeniami oraz dochodzenie roszczeń przez Administratora, a także zapewnienie bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora dla przetwarzania Twoich danych osobowych bez Twojej zgody jest konieczność zapewnienia materiału dowodowego do dochodzenia roszczeń / obrony przed Twoimi roszczeniami, a także konieczność monitorowania terenu zakładu pracy oraz infrastruktury teleinformatycznej. Twoje dane osobowe wskazane w pkt 1 i 2 powyżej przekazywane będą ochronie budynku siedziby Administratora jeśli umówimy się z Tobą na rozmowę rekrutacyjną. Administrator nie zamierza przekazać Twoich danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, o których mowa w pkt 1 powyżej przez okres konieczny do zakończenia rekrutacji, a w pkt 2 powyżej przez okres 7 lat od dnia ostatniego stosunku prawnego lub faktycznego z Twoim udziałem, tj. do końca okresu przedawnienia Twoich potencjalnych roszczeń względem Administratora powiększonego o okres jednego roku jako bufora bezpieczeństwa. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Więcej o Twoich prawach na https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/my-rights_pl Masz prawo do wniesienia skargi na Administratora lub na czynności przetwarzania Twoich danych osobowych do organu nadzorczego. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest nieobowiązkowe. Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na Twojej zgodzie lub na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (patrz informacja powyżej), w tym profilowania. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, albo gdy wykaże istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeśli Twoje dane są przetwarzane zgodnie z informacją powyżej w celu marketingu bezpośredniego masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych do takich celów.
Sprzeciwy opisane powyżej możesz wnieść w dowolny sposób, pisemnie, mailowo lub telefonicznie korzystając z danych Administratora wskazanych na wstępie niniejszego dokumentu.
Jeżeli nie znalazłeś oferty dla siebie a chciałbyś rozpocząć pracę w Domu Finansowym QS wyślij nam swoje używając formularza na dole strony. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
doradca w placówce franczyzowej

Wypełnij formularz aplikacyjny

Dziękujemy za zainteresowanie rozwojem swojej kariery zawodowej w Domu Finansowym QS.

Zapraszamy do uzupełnienia poniższego formularza i przesłania życiorysu.

W przypadku poszukiwania Kandydatów o profilu zawodowym odpowiadającym Państwa kwalifikacjom skontaktujemy się celem wstępnego przedstawienia naszej oferty.

Informujemy, iż wszystkim Kandydatom gwarantujemy pełną dyskrecję.

Oświadczenie

?
xWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Finansowy QS S.A. w celu rekrutacji na wskazane stanowisko zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Finansowy QS S.A. również na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki - więcej informacjiZamknij