Faktoring polega na nabyciu przez Faktora wierzytelności, ich finansowania oraz zarządzania nimi

Oznacza to, że dostawca otrzymuje zapłatę bezpośrednio po zrealizowaniu sprzedaży i przesłaniu do Faktora kopii faktur wraz z dokumentami potwierdzającymi odbiór towaru.

Na początku dostawca otrzymuje zaliczkę (jej wysokość uzależniona jest od warunków umowy faktoringowej i może wynieść 90% kwoty faktury brutto).
W przypadku opóźnień z zapłatą przez odbiorcę, Faktorant może liczyć na wsparcie ze strony Faktora, który w jego imieniu upomni się o płatność.

Dla kogo faktoring?

  • dla firm wystawiających faktury z odroczonym terminem płatności
  • dla firm poszukujących finansowania na realizację nowych kontraktów
  • dla firm mających trudności z finansowaniem bieżącej działalności

Zalety Faktoringu

Poprawa płynności
finansowej firmy

• Eliminacja zatorów płatniczych

Oszczędność

• Monitoring należności prowadzony jest przez Faktora
• Redukcja kosztów związanych z ewentualną windykacją

Łatwo
dostępny

Elastyczne rozwiązanie finansowe szczególnie atrakcyjne dla nowych firm, startupów oraz małych firm

Rozwój i lepsze
zarządzanie
finansami firmy

Firma szybko otrzymuje zapłatę za swoje towary i/lub usługi, dzięki czemu może rozwijać się i podnosić konkurencyjność

Faktoring nie jest
zobowiązaniem

Podpisanie umowy faktoringowej nie obniża w żaden sposób zdolności kredytowej firmy

Zapytaj o leasing lub faktoring

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

?
xWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ADO w celach formułowania oferty i proponowania usług doradztwa i pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego, w tym na przekazywanie w tym celu moich danych osobowych do podmiotów współpracujących z DFQS [**] w zakresie oferowania ich produktów, drogą elektroniczną w postaci zaszyfrowanej lub w inny bezpieczny sposób
[**] – Odbiorcami Pani/Pana danych będą instytucje finansowe i ubezpieczeniowe wskazane na stronie internetowej www.dfqs.pl oraz podwykonawcy (partnerzy ADO), z udziałem których ADO świadczy usługi pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego.
?
xWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ADO dla celów marketingu bezpośredniego i pośredniego w postaci marketing telefoniczny, wyodrębnianie grup docelowych, marketing mailowy, wysyłka listowa, SMS marketing, w zakresie własnych produktów i usług ADO, tj. w zakresie usług finansowych lub ubezpieczeniowych, w tym pośrednictwa
?
xWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ADO dla celów marketingu bezpośredniego i pośredniego w postaci marketing telefoniczny, wyodrębnianie grup docelowych, marketing mailowy, wysyłka listowa, SMS marketing, w zakresie produktów i usług podmiotów współpracujących z ADO w zakresie usług finansowych lub ubezpieczeniowych, w tym pośrednictwa
?
xWyrażam zgodę na korzystanie w stosunku do mnie dla celów marketingu bezpośredniego z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i z automatycznych systemów wywołujących
?
xWyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail
?
xJestem świadoma/y przysługującego mi prawa do wycofania zgody w każdym momencie, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać drogą elektroniczną na adres: iod@dfqs.pl, telefonicznie na numer 58 766 86 86 lub kierując korespondencję na adres siedziby DFQS.
Oświadczam, że ww. dane osobowe podałam/podałem dobrowolnie, a przed wyrażeniem zgody zapoznałem/łam się i akceptuję zapisy Polityki prywatności DFQS, w tym informacje, których podanie jest wymagane zgodnie z art. 13 RODO.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki - więcej informacjiZamknij