Leasing to jeden z umownych
stosunków cywilnoprawnych

W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje
drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej
rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone
ratalne opłaty (raty leasingowe).

 

Leasing operacyjny

Przy tej formie umowy przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy (np. firmy leasingowej). Obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych należy zatem do niego.
Po zakończeniu okresu trwania umowy leasingobiorca ma prawo do wykupu użytkowanego przedmiotu.

Leasing finansowy

Przy tej formie umowy przedmiot leasingu zostanie zaliczony do składników majątkowych leasingobiorcy, więc na nim spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Klient staje się właścicielem przedmiotu leasingu automatycznie po wpłacie ostatniej raty.

Zalety Leasingu


Rozwój
firmy

Poprawa
sprawozdań
rocznych

Łatwiejsze
zarządzanie
środkami trwałymi

Leasing
operacyjny nie jest
zobowiązaniem

Faktoring polega na nabyciu przez Faktora wierzytelności, ich finansowania oraz zarządzania nimi

Oznacza to, że dostawca otrzymuje zapłatę bezpośrednio po zrealizowaniu sprzedaży i przesłaniu do Faktora kopii faktur wraz z dokumentami potwierdzającymi odbiór towaru.

Na początku dostawca otrzymuje zaliczkę (jej wysokość uzależniona jest od warunków umowy faktoringowej i może wynieść 90% kwoty faktury brutto).
W przypadku opóźnień z zapłatą przez odbiorcę, Faktorant może liczyć na wsparcie ze strony Faktora, który w jego imieniu upomni się o płatność.

Dla kogo faktoring?

  • dla firm wystawiających faktury z odroczonym terminem płatności
  • dla firm poszukujących finansowania na realizację nowych kontraktów
  • dla firm mających trudności z finansowaniem bieżącej działalności

Zalety Faktoringu

Poprawa płynności
finansowej firmy

• Eliminacja zatorów płatniczych

Oszczędność

• Monitoring należności prowadzony jest przez Faktora
• Redukcja kosztów związanych z ewentualną windykacją

Łatwo
dostępny

Elastyczne rozwiązanie finansowe szczególnie atrakcyjne dla nowych firm, startupów oraz małych firm

Rozwój i lepsze
zarządzanie
finansami firmy

Firma szybko otrzymuje zapłatę za swoje towary i/lub usługi, dzięki czemu może rozwijać się i podnosić konkurencyjność

Faktoring nie jest
zobowiązaniem

Podpisanie umowy faktoringowej nie obniża w żaden sposób zdolności kredytowej firmy

Zapytaj o leasing lub faktoring

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

?
xWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ADO w celach formułowania oferty i proponowania usług doradztwa i pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego, w tym na przekazywanie w tym celu moich danych osobowych do podmiotów współpracujących z DFQS [**] w zakresie oferowania ich produktów, drogą elektroniczną w postaci zaszyfrowanej lub w inny bezpieczny sposób
[**] – Odbiorcami Pani/Pana danych będą instytucje finansowe i ubezpieczeniowe wskazane na stronie internetowej www.dfqs.pl oraz podwykonawcy (partnerzy ADO), z udziałem których ADO świadczy usługi pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego.
?
xWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ADO dla celów marketingu bezpośredniego i pośredniego w postaci marketing telefoniczny, wyodrębnianie grup docelowych, marketing mailowy, wysyłka listowa, SMS marketing, w zakresie własnych produktów i usług ADO, tj. w zakresie usług finansowych lub ubezpieczeniowych, w tym pośrednictwa
?
xWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ADO dla celów marketingu bezpośredniego i pośredniego w postaci marketing telefoniczny, wyodrębnianie grup docelowych, marketing mailowy, wysyłka listowa, SMS marketing, w zakresie produktów i usług podmiotów współpracujących z ADO w zakresie usług finansowych lub ubezpieczeniowych, w tym pośrednictwa
?
xWyrażam zgodę na korzystanie w stosunku do mnie dla celów marketingu bezpośredniego z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i z automatycznych systemów wywołujących
?
xWyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail
?
xJestem świadoma/y przysługującego mi prawa do wycofania zgody w każdym momencie, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać drogą elektroniczną na adres: iod@dfqs.pl, telefonicznie na numer 58 766 86 86 lub kierując korespondencję na adres siedziby DFQS.
Oświadczam, że ww. dane osobowe podałam/podałem dobrowolnie, a przed wyrażeniem zgody zapoznałem/łam się i akceptuję zapisy Polityki prywatności DFQS, w tym informacje, których podanie jest wymagane zgodnie z art. 13 RODO.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki - więcej informacjiZamknij