Stosownie do obowiązków informacyjnych nałożonych ustawą o kredycie konsumenckim Dom Finansowy QS S.A. informuje, że współpracuje w zakresie pośrednictwa w udzielaniu produktów finansowych z następującymi kredytodawcami w rozumieniu w/w ustawy: Aasa Polska SA, Aforti Finance SA, Alior Bank SA, Auto Cash Back Polska Sp. z o.o., AVIVA, Bank Pocztowy SA, Bank BPH SA, BIK SA, Capital Service SA, Compensa TU SA, Cross Loan Sp. z o.o., Deutsche Bank Polska SA, ERGO Hestia S.A., Euroloan Consumer Finance SA, Ferratum Bank Limited, Generali TU SA, Goather SA, IPF Polska Sp. z o.o., Inter Risk, Nest Bank SA, Optima Sp. z o.o., PKO Bank Polski SA, Plus Bank SA, PZU S.A., Regita Sp. z o.o. (SMS365.PL), SMS Kredyt sp.j., TAKTO Sp. z o.o., TF Bank AB Oddział w Polsce, TUZ Ubezpieczenia, Vivus Finance Sp. z o.o., Zaplo Sp. z o.o.. Dom Finansowy QS S.A. informuje, że z tytułu współpracy opisanej powyżej otrzymuje od kredytodawców wynagrodzenie, a nadto że posiada w ramach odnośnych umów i zależnie od ich treści umocowanie od dokonywania czynności faktycznych lub prawnych koniecznych lub zmierzających do zawarcia umowy o dany produkt finansowy.