Artur Mojecki, Prezes Zarządu

Z sektorem finansowym związany od ponad 20 lat, doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc strategiczne funkcje na wysokich szczeblach managerskich między innymi: w Finalyse Risk Advisory, Raiffeisen Bank Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., BGZ S.A., Odpowiadał za rozwój alternatywnych kanałów dystrybucji: budowę sieci mobilnych, rozwój sprzedaży telefonicznej i internetowej, współpracę z pośrednikami kredytowymi. Menedżer zarządzający sprzedażą, rozwojem biznesu i procesami ryzyka kredytowego.

Na stanowisko Prezesa Domu Finansowego QS powołany w maju 2018 roku

Absolwent Akademii Ekonomicznej oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, posiada dyplom MBA Nottingham Trent University, ukończył Leadership Academy Harvard Business School.

Entuzjasta nowych technologii służących do budowania nowoczesnych modeli relacji z klientem i wsparcia procesów biznesowych. Posiada długoletnie doświadczenie w zarządzaniu ludźmi i kreowaniu rozwoju podwładnych.

W wolnym czasie najchętniej podróżuje. Pasjonat sportów zimowych i wodnych oraz aranżowania ogrodów.

Aneta Włostowska, Członek Zarządu

Wieloletnie doświadczenie w finansach i analizach finansowych: ukończyła Studia Podyplomowe z Rachunkowości i Finansów, w latach 2006 – 2013 była Dyrektorem Finansowy, a następnie Członkiem Zarządu w Towarzystwie Inwestycyjnym SA. Doświadczenie zdobywała również jako Analityk Finansowy w spółce Dom Finansowy QS oraz w notowanej na giełdzie BEST SA. Związana z rynkiem papierów wartościowych w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego jako Makler Papierów Wartościowych.